Nabohjælp

Et indlæg fra Karsten Bille

Vi har desværre været udsat for en række indbrud i Nødebohave.

Det vil afdelingsbestyrelsen være med til at gøre noget ved.

”Nabohjælp” fra Det kriminalpræventive Råd og Trygfonden kan hjælpe os med at systematisere det.

I dag omdeler vi et nyhedsbrev med instruktioner til hvordan vi kommer med i ”Nabohjælp”.  Vi VED fra andre boligforeninger at det hjælper – og at det hjælper mest hvis vi alle / mange er med.

Som tilbudt i Nyhedsbrevet vil vi (karsten@nødebohave.dk) gerne hjælpe hvis i har problemer med tilslutningen.

Med venlig hilsen

Karsten Bille

Nødebohave 54

3480 Fredensborg

1
Skriv en kommentar

nyeste ældste

Bestillingen af skilte til indkørsler og -gange er desværre blevet forsinket.
Jeg rykker Boligselskabet Nordsjælland for levering snarest.
KH Karsten