Etablering af ladestandere i Nødebohave

LadestanderPlacering

Boligselskabets Administration har nu underskrevet aftale med Clever, om etablering af 6 ladestandere i Nødebohave.

Clever har accepteret placeringen ved siden af den store affaldsgård der blev foretrukket og godkendte på det ekstraordinære afdelingsmøde afholdt den 8. december 2022.

Arbejdet med anlæggelse af de 6 parkeringspladser og opsætning af ladestandere, vil blive udført i 2023.

Tidspunktet hvornår arbejdet bliver sat i gang kendes endnu ikke.

Clever vil afholde alle investerings – og driftsudgifter. Boligafdelingen skal ikke henlægge til omkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af ladestanderne, da dette er inkluderet i aftalen.

Clever afholder udgiften til strøm, som forbruges igennem ladestanderne. Beboerne afregner direkte med Clever for forbrug, via en abonnementsordning, som beboerne selv tegner med Clever.

Etableringen af de 6 nye parkeringspladser planlægges af Fællesdriften i samarbejde med Clever og udgiften hertil afholdes af Nødebohave.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

webmaster@nødebohave.dk

Nødebohave 2023